ZO OZ DLV pri Severoslovenské celulózky a papierne, a.s.